Donatie

Wij zijn geheel afhankelijk van de giften van bedrijven en particulieren want wij ontvangen geen subsidies. Dankzij hun kunnen wij als stichting mensen met vermiste huisdieren blijven helpen.

Wilt u ons helpen? Dit kan door middel van een financiële bijdrage.

Maak eenvoudig een bedrag over op onze rekening:

Stichting Hart Limburg Zuid
NL 63 RABO 0353810398
Omschrijving: donatie en eventueel uw naam

OF, nog eenvoudiger, via onderstaand donatie-formulier:

Bedrag

Denkt u ons als stichting op een andere manier te kunnen helpen? Neem dan contact met ons op via e-mail : hartlimburgzuid@gmail.com