Algemene Verordening Gegevensbescherming

Stichting Hart Limburg Zuid  houdt zich aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet heeft als doel de privacy van burgers te beschermen. Geeft u gegevens aan ons door via deze website of in een e-mail? Dan behandelen wij deze volgens de regels van de wet.

Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld uw:

  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • Gegevens van uw huisdier zoals chipnummer en alle andere gegevens die benodigd zijn voor het opsporen van vermiste en gevonden huisdieren om ze veilig weer thuis te krijgen.

Wij gebruiken uw gegevens om ons werk goed te kunnen doen en alleen voor zover nodig. Bij het gebruik van deze website is per 25 mei 2018 de AVG van toepassing.We behandelen alle gegevens die u ons geeft zorgvuldig en vertrouwelijk.

Wij kunnen andere organisaties inschakelen voor diensten. Daarvoor hebben zij soms toegang nodig tot uw gegevens. Om uw privacy te beschermen maken wij afspraken met deze organisaties. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor het werk dat zij voor ons doen.

Stichting Hart Limburg Zuid bewaart uw gegevens niet langer dan mag volgens de wet. En niet langer dan nodig is om ons werk te kunnen doen. Hoe lang dat is, hangt af van het soort gegevens. En van het doel waar wij de gegevens voor gebruiken.

Stichting Hart Limburg Zuid beveiligt uw gegevens tegen verlies en misbruik. U hebt er recht op om uw gegevens bij Stichting Hart Limburg Zuid in te zien. U kunt vragen welke gegevens wij van u hebben geregistreerd. En voor welke doelen wij de gegevens gebruiken.

Op deze website staan links naar andere organisaties. Verstuurt u op die andere websites uw gegevens? Door bijvoorbeeld daar een formulier in te vullen? Dan is Stichting Hart Limburg Zuid er niet verantwoordelijk voor hoe deze organisaties omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Stichting Hart Limburg Zuid  is niet verantwoordelijk voor wat andere gebruikers op onze Facebook pagina’s plaatsen of voor wat die gebruikers via Facebook met andere mensen delen. Zit er auteursrecht op het materiaal dat gebruikers plaatsen of delen? Dan acht Stichting Hart Limburg Zuid zich hiervoor niet aansprakelijk.

Persoonsgegevens mogen nooit opduiken op plekken waar dat niet de bedoeling is. Als dit wel gebeurt, noemen we dat een datalek. Denkt u dat u te maken hebt met een datalek van Stichting Hart Limburg Zuid (bijvoorbeeld een verloren USB-stick of een document dat ergens is blijven liggen en waar persoonsgegevens op staan) er zal dan vanuit de stichting een onderzoek gestart worden van wat de gevolgen voor deze persoon zijn, welke gegevens nodig zijn voor een melding en dit vervolgens melden bij de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Aanpassen van privacyverklaring

Stichting Hart Limburg Zuid kan deze privacyverklaring aanpassen. Daarom raden wij u aan om deze verklaring regelmatig te lezen. Zodat u precies weet hoe wij uw gegevens gebruiken en beschermen.

Een klacht indienen

Vindt u dat wij uw gegevens gebruiken voor doelen die niet noodzakelijk zijn? Dan kunt u hierover een klacht indienen via een e-mail aan hartlimburgzuid@gmail.com