ANBI

Stichting Hart Limburg Zuid is vanaf 08-09-2020 ANBI goedgekeurd.

Algemene informatie

Postadres:

Europalaan 15
6413 CV Heerlen

Telefoonnummer : 06-43004395

E-mail : hartlimburgzuid@gmail.com

Website : www.hartlimburgzuid.nl

KVK : 77715047 RSIN : 861105643

Rabobank : NL 63 RABO 0353810398

Bestuur

Voorzitter: P. Douven

Vice-voorzitter: J. Douven

Secretaris: W.L. van Neijendorf

Penningmeester: –

Bestuurslid: –

Dagelijkse leiding : wisselend

Activiteiten en algemene doelstelling

Invangen van loslopende huisdieren en het opsporen van vermiste huisdieren en zo mogelijk zorgen voor terugkeer bij de eigenaren.

Bij een oproep van een gevangen huisdier controleren op een chipregistratie of andere melding van vermissing. Eigenaren van een vermist huisdier melden zich bij ons en met geavanceerde hulpmiddelen gaan wij met een gemotiveerd en getraind zoekteam op pad om het vermiste huisdier te zoeken en proberen in te vangen. Eventueel in samenwerking met andere geregistreerde organisaties met een identieke doelstelling.

Specifieke doelgroep

Eigenaren waarvan wij rechtstreeks een melding krijgen in verband met het vermissen van diens huisdier of gerelateerde organisaties die deze melding hebben ontvangen en men een vermoeden heeft dat het huisdier zich in onze regio bevindt.

Realisatiemogelijkheden voor het bereiken van de algemene doelstelling

De stichting is voornamelijk afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. Dit kan door middel van een financiële bijdrage. Van particulieren ontvangt de stichting veelal donaties in de vorm van een financiële gift nadat een melding van een vermist huisdier is afgehandeld als dank voor het zoeken en/of zorgen voor terugkeer bij de eigenaar.

Beheer wervingen, vermogen en bestedingen

Elke 14 dagen belegt het bestuur een vergadering waarbij de wervingen kenbaar gemaakt worden. Bij behoefte aan materialen wordt dit aangeschaft uit de kasgelden en/of wordt het eventueel vermogen aangesproken. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bij een eventuele opheffing van de Stichting stelt het bestuur een eventueel batig saldo ter beschikking van een ANBI geregistreerd doel overeenkomstig de doelstelling van de huidige Stichting.

Beleids-/jaarplan

Conform onze ANBI status zijn wij verplicht om onze financiële gegevens ook kenbaar te maken. U kunt de laatste jaar cijfers hieronder vinden vanaf het eerstvolgende boekjaar (2020).

Financieel overzicht 2021

Beleidsplan 2023 – 2026

Inkomsten en uitgaven 2022 en forecast 2023